League of Legends

League of Legends

Struktur

Grupper med single round-robin (BO1) + single elimination playoff (BO3), med BO5 i finalen.

16 hold vil blive delt ud på 2 grupper med 8 i hver. Top 1 og top 2 i hver gruppe vil gå videre til playoffs.

Tilmelding lukker kl. 18

Check-in kl. 18.30-19.00

Præmier

1. Endnu ikke bestemt.

2. Endnu ikke bestemt.

3. Endnu ikke bestemt.

Vi forbeholder os retten til at ændre i præmiepuljerne.

Tidsplan

Fredag

Gruppespil

Runde 1 - kl.19.45 - BO1

Runde 2 - kl.21.00 - BO1

Runde 3 – kl. 22.15 – BO1

Lørdag

Runde 4 - kl. 10.00 - BO1

Runde 5 - kl. 11.15 - BO1

Runde 6 - kl. 13.00 - BO1

Runde 7 - kl. 14.15 - BO1

Finale - kl.16.00 - BO5

 

Regler

League of Legends 5v5 turneringen er underlagt følgende regelsæt

§1 – Generelt

 • 1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
  §1.2 Tilmeldingen foregår på https://play.toornament.com/en_GB/tournaments/5089475416575598592/   senest kl. 17 fredag d. 10.01.2020, hvor der tilmeldes hold og spillere.
 • 1.3 Alle holdets spillere skal tilmeldes med summoner name samt deres e-mail til turneringen.
 • 1.4 Et hold består af 5 spillere som alle deltager til TPNG.
 • 1.5 Udover tilmelding skal hvert hold også checke ind hos Admin Bordet i crew-standeren kl.17.30-18.00 fredag aften.
 • 1.6 Der spilles på EU West under hele turneringen.

§2 – Kommunikation

 • 2.1 For at gøre kommunikationen nemmere kan man tage kontakt til admins via vores Discord server.

Vi bruger Discord serveren: https://discord.gg/JE8KYn6

Her vil der være kontakt til admins, som også kan kontaktes oppe ved admin bordet.

 • 2.2 Såfremt et hold ikke møder op eller svarer på opfordringer fra admin, kan dette hold diskvalificeres fra turneringen, men bandlyses ikke fra fremtidige turneringer.

Hvert hold skal have én talsperson, som der står for at kontakte admins. Man kan selvfølgelig altid kontakte admins ved admin bordet.

§3 – Admins

 • 3.1 Admins har sidste ord i enhver tvivl situation.
 • 3.2 Admins vil være på vores Discord server og vil stå noteret som “Admin”

§4 – Opførsel

 • 4.1 Vi forventer at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd.
 • 4.2 Verbalt misbrug, kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen.
 • 4.3 Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod spillere eller administratorerne kan resultere i et ban fra fremtidige events afholdt af TPNG eller dets samarbejdspartnere.
 • 4.4 Administratorerne forventer, at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de turneringsansvarlige samt med modstanderne.

§5 – Streaming

 • 5.1 Streaming af ens eget Point Of View er tilladt, dog på eget ansvar omkring stream sniping.
 • 5.2 Såfremt TPNG at streamer en kamp, kræves der tilladelse fra TPNGs side før man selv må streame kampen.

§6 – Før turneringsstart

  • 6.1 Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
  • 6.2 Udskiftninger i holdopstillingen er tilladt indtil at check-in lukker.
  • 6.3 Spillere skal være godkendt af turnerings admin, før de må spille i turneringen.

§7 – Kamp format

 • 7.1 Alle spil bliver afviklet med Torunament Codes.
 • 7.2 Deltagere indsætter Tournament Code i LoL clienten: Play -> Tournament Code. (Oppe I højre hjørne)
 • 7.3 Det anbefales på det kraftigste at flere spillere fra begge sider tager screenshots af resultater, eller anden form for argumentations bevis.
 • 7.4 Når nexus ødelægges eller der surrenders, er der fundet en vinder – resultatet bliver automatisk opdateret på Toornament
 • 7.5 Kampe før semifinalen bliver som udgangspunkt ikke restartet, hvis der opstår pc relateret connection problemer med en eller flere spillere. Hvis et team føler sig uretfærdigt behandlet, kan admins kontaktes for en revurdering.
 • 7.6 Disconnect i champion selection, resulterer i at spillet skal remakes. De der havde valgt champions op til disconnect, skal vælge de samme. Bans skal være intakt med sidste runde - Begge hold kan blive enige om reset.
 • 7.7 Opstår der server problemer, bedes begge hold kontakte admins.
 • 7.8 Pause er ikke tilladt i fight, eller optakt til fight, der må max pauses i 5 min af 2 gange pr. team. Request pause i chat, og modstander SKAL pause ved lejlighed (Uregelmæssigt pause bevises med screenshot af minimum 2 spillere )
 • 7.9 Før et spil bliver resumet, minimum 2 fra hvert hold skal have skrevet i chatten at de er klar.

§8 – In-game navne

 • 8.1 In-game navne under kampen skal noteres som i tilmeldingsformularen, så både modstandere og admins kan finde ud af hvem, der er hvem.

§9 – Kampstart

 • 9.1 Hvis et hold ikke er klar 10 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
 • 9.2 Hvis man står i en situation, hvor det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)
 • 9.3 Kampen starter med en knife runde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
 • 9.4 Under knife runden er det kun tilladt at bruge kniv, armor og decoy.
 • 9.5 Det er ikke tilladt at plante bomben i knife runden. Overtrædelse heraf vil betyde at knife runden går til modstanderholdet.
 • 9.6 Det er tilladt at tage fire 30 sek. pauser pr. map til taktiske diskussioner. Dette inkludere overtime. Alle pauser kan bruges i én halvleg, dog må flere pauser ikke lægges sammen til én lang. Derudover kan der kun pauses i tilfælde af tekniske problemer. modstanderholdet skal oplyses om hvorfor man har pauset via in-game chat, så snart der pauses. Der må ikke bruges mere end 10 minutters pause per kamp til tekniske problemer. I tilfælde af at dette overskrides, vil admins afgøre om kampen skal fortsætte på trods af problemet, eller om en alternativ løsning skal findes.
 • 9.7 Dispensation kan søges ved større tekniske problemer, såsom nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§10 – Snyd

 • 10.1 Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen samt udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
 • 10.2 Det er ikke tilladt, at disconnecte fra spillet med vilje.
 • 10.3 Det er ikke tilladt, at spille på et account du ikke selv ejer.